Svensk turism online

Svenska turistbranschen lider av ett lite småproblematiskt dilemma. Den har nämligen varit väldigt långsam när det kommer till att anpassa sig till de moderna förutsättningar som råder. I tider då folk förväntar sig att kunna boka direkt, och vill turista på egna villkor, så har vårt avlånga land tvingats inse att detta annars så moderna land ligger eter när det gäller att möjliggöra turism via internetkanalerna. Ett tydligt exempel på detta är att det först på senare år har dykt upp turistföretag som på allvar använt sig av de app-baserade bokningstjänsterna. Men hur stort är problemet? Och vad är lösningen.

Det speciella med Sverige är att det är ett oerhört högteknologiskt land med särskilda branscher som visat sig vara motstridiga när det kommer till tillämpning av teknologi. Just turistbranschen är ett typexempel. Problemet var avsevärt mycket mer utbrett fram tills nyligen. Och de senaste åren har det kommit att börja närma sig en lösning. Men fortfarande är det företag inom turismbranschen som förlitar sig på fysisk annonsering på plats och inte alls engagerar sig i internet. Det har i viss utsträckning skadat branschen, då omsättningen definitivt inte är så hög som den skulle kunna vara. Därför föreslår vi att alla företag som är engagerade väljer att storsatsa på att göra sina respektive verksamheter tillgängliga online. Såväl när det kommer till ren och skär marknadsföring, som när det kommer till de moderna och lättillgängliga bokningstjänsterna. Detta kommer helt klart att löna sig på sikt.