Sociala medier eller hemsida?

Något som många är osäkra på är huruvida det är mer lönsamt att vara aktiv på sociala medier eller att satsa på en egen hemsida. Vi är snabba med att poängtera att dessa två saker fyller helt olika funktioner, och att det inte går att säga ett den ena är bättre än den andra. Tvärtom behövs ofta båda för att man ska kunna få en fungerande helhet, och för att företaget ska kunna snappa upp nya kunder och engagera de befintliga.

På många sätt är det smart att skifta en del av det fokus man tidigare la på egen hemsida till aktivitet på sociala medier. För numera så finns en stor del av kunderna på just dessa medier. Men låt det samtidigt inte ske på bekostnad av hemsidan, eftersom hemsidan fortfarande är en av de mest tydliga markörer på en verksamhets seriositet.

Samtidigt finns det risker med att vara överaktiv på sociala medier. Mycket på grund av att mediet på sätt och vis är informell kanal, och att vara för aktiv kan ge intrycket att verksamheten inte är professionell.

Detta krav på finstilt balans har kommit att förvirra många personer. Och det är inte alla som vet riktigt hur de ska förhålla sig till det hela. Därför kan vi egentligen bara föreslå att man testar sig fram tills man hittar en nivå som är rimlig att ligga på. Vad vi är övertygade om är att det definitivt krävs både en hemsida och närvaro på sociala medier.

Leave a Comment

Your email address will not be published.