• Svensk turism online
  Svensk turism online Svenska turistbranschen lider av ett lite småproblematiskt dilemma. Den har nämligen varit väldigt långsam när det kommer till att anpassa sig till de moderna förutsättningar som råder. I tider då folk förväntar sig att kunna boka direkt, och vill turista på egna villkor, så har vårt avlånga land tvingats inse att detta …

  Svensk turism online Read More »

 • Sociala medier eller hemsida?
  Sociala medier eller hemsida? Något som många är osäkra på är huruvida det är mer lönsamt att vara aktiv på sociala medier eller att satsa på en egen hemsida. Vi är snabba med att poängtera att dessa två saker fyller helt olika funktioner, och att det inte går att säga ett den ena är bättre …

  Sociala medier eller hemsida? Read More »

 • Egen domän för företaget
  Egen domän för företaget I dessa tider av sociala medier så är det många som ifrågasätter huruvida ett företag överhuvudtaget behöver en egen domän. Många har redan valt bort domänen utan att det i någon större utsträckning har haft negativ inverkan på deras verksamhet. Åtminstone inte i det långa loppet. Men vad många missar är …

  Egen domän för företaget Read More »

 • Sverige på vintern
  Sverige på vintern Avlånga Sverige har på många sätt ett nästan mytiskt skimmer över sig. I stor utsträckning till följd av dess nordliga läge, omfattande kultur, särpräglade klimat och mycket annat. Särskilt lockande har vintern visat sig vara, såväl för söderboende svenskar som övriga Européer och personer från andra kontinenter. Att se norrsken, vandra i fjällen …

  Sverige på vintern Read More »